Сышышь ты, выходи сюда,
поговорим !

Цонт НИИС РАН

Мальсагов Магомед Юсуповіч

Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник центру оптико-нейронних технологій НИИС РАН.

Область наукових інтересів:
штучні нейронні мережі, завдання оптимізації, глибоке машинне навчання.

біографія
публікації

Контакти:
117218, г. Москва, ул. Нахімовський проспект, д. 36, корпус 1.
E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (499) 124-97-44.

біографія

Мальсагов М.Ю. народився в 1985 році. У 2008 році закінчив факультет Радіотехніки і кібернетики Московського фізико-технічного інституту (ФРТК МФТІ) за фахом прикладні фізика і математика. У 2011 році закінчив аспірантуру в НИИС РАН. Захистив кандидатську дисертацію на тему "Застосування дискретизації для вирішення завдань бінарної оптимізації за допомогою нейронної мережі Хопфілда" в 2012 р З 2005 року працює в Інституті оптико-нейронних технологій (в подальші став Цонт НИИС РАН).

публікації

 1. М.В. Крижанівський, М.Ю. Мальсагов. Розподіл потоку завдань в багатопроцесорних системах з використанням нейронних мереж. // XLIX наукова конференція МФТІ "Сучасні проблеми фундаментальних і прикладних наук". Збірник наукових праць. М .: МФТІ. сс. 169-170. 2006.

 2. М.В. Крижанівський, М.Ю. Мальсагов. Завдання динамічного розподілу ресурсів в багатопроцесорних системах. // "Нейроінформатика-2007" .Сборнік наукових праць. М.: МІФІ. сс. 229-234. (РФФД №05-07-90049). 2007.

 3. М.В. Крижанівський, М.Ю. Мальсагов. Нейромережевий підхід до вирішення завдання розподілу навантаження в двухпроцессорной системі. // "Штучний інтелект". №3. сс. 547-555. (ОІТВС РАН проект №1.8, РФФД №01-01-00109). 2007.

 4. М.В. Крижанівський, М.Ю. Мальсагов. Завдання розподілу навантаження в двухпроцессорной системі. // "Вісник комп'ютерних та інформаційних технологій". №3, сс. 41-47. (Грант РФФД №06-01-00109). 2008.

 5. MV Kryzhanovsky, MU Malsagov. Efficient multitasking in a dual-core CPU system. // "Optical Memory and Neural Networks". Vol 17. №1. pp. 84-91. (Grant №06-01-00109 of RFBR). 2008.

 6. MV Kryzhanovsky, MU Malsagov. Distribution stream of tasks in dual-processor system. // "International Conference of Artificial Neural Networks" (ICANN - 2008). Prague. LNCS-5164. part II. pp. 150-158. 2008.

 7. М.В. Крижанівський, М.Ю. Мальсагов. Рішення завдання розподілу навантаження в двухпроцессорной системі на основі нейронних мереж. // "Штучний інтелект". №3. сс. 548-557. 2008.

 8. М.В. Крижанівський, М.Ю. Мальсагов. Застосування процедури кліпування і її узагальнення в задачах пошуку глобального мінімуму. // "Нейроінформатика-2009". Збірник наукових праць. М.: МІФІ. ч. 2. cc. 61-68. 2009.

 9. MV Kryzhanovsky, MU Malsagov. Clipping procedure in optimization problems and its generalization. // "Optical Memory and Neural Networks". Vol 18. №3. pp. 181-187. 2009.

 10. М.В. Крижанівський, М.Ю. Мальсагов. Узагальнення процедури кліпування в задачах оптимізації У дискретному просторі. // "Штучний інтелект". №3. cc. 496-503. 2009.

 11. М.В. Крижанівський, М.Ю. Мальсагов. Прискорення модифікованої процедури кліпування. // "Нейроінформатика-2010". Збірник наукових праць. М.: МІФІ. ч.2. cc. 45-54. 2010 року.

 12. MV Kryzhanovsky, MU Malsagov. Small digit capacity arithmetic for problems of discrete optimization . // "The fourth International Conference on Neural Networks and Artificial Intelligence" (ICNNAI-2010). Brest. Belarus. pp. 101-106. 2010 року.

 13. Kryzhanovsky MV, Malsagov M.Yu. Neuron Network Methods of Task Assignment in Multiprocessing System . // "Optical Memory and Neural Networks". Vol.19. №3. pp. 213-219. 2010 року.

 14. Крижановський Б.В., Крижановський М.В., Мальсагов М.Ю. Дискретизація матриці в завданні бінарної мінімізації квадратичного функціоналу. // "Доповіді Академії Наук". Т.438. №3. сс. 312-317. 2011 року.

 15. Мальсагов М.Ю. Зниження розрядності елементів матриці для прискорення алгоритму дискретної оптимізації. // "Нейрокомп'ютери: розробка і застосування". №4. сс. 22-31. 2011 року.

 16. Kryzhanovsky MV, Malsagov M.Yu. Modification of Binary Optimization Algorithm and Use Small Digit Capacity Numbers . // "Optical Memory and Neural Networks (Information Optics)". Vol.20. №3. pp. 194-200. 2011 року.

 17. Крижановський М.В., Мальсагов М.Ю. Застосування чисел малої розрядності в завданні бінарної оптимізації. // "Програмні продукти і системи". №4. сс. 40-44. 2011 року.

 18. Крижановський М.В., Мальсагов М.Ю. Особливості застосування дискретизації в задачах пошуку глобального мінімуму. // "Штучний інтелект". №3. сс. 497-505. 2011 року.

 19. Крижановський М.В., Мальсагов М.Ю. Дискретизація матриці в завданні бінарної оптимізації. // Збірник праць XIII Всеросійської науково-технічної конференції "Нейроінформатика-2011". М .: МІФІ. ч.3. CС. 152-160. 2011 року.

 20. Leonid Litinskii, Magomed Malsagov. The Hopfield-like neural network with governed ground state. "Proc. Of 22th International Conference of Neurosciences" (CNS-2013). BMC Neuroscience. Paris. France. Vol.14. P257. p. 161. 13-18 липня 2013.

 21. Leonid Litinskii, Magomed Malsagov. Multiplicative neural networks with thresholds. "Proc. Of 5th International Joint Conference on Computational Intelligence" (IJCCI-2013). Vilamoura. Algarve. Portugal. A. Rosa et al. (Eds.). ISBN: 978-989-8565-77-8. pp. 523-528. 20-22 вересня 2013.

 22. Л.Б. Літинський, М.Ю. Мальсагов. Про один метод побудови нейронної мережі з великою пам'яттю. // Збірник праць XV Міжнародній науково-технічній конференції "Нейроінформатика-2013". М .: МІФІ. ч.1. CС. 98-108. 2013.

 23. В.М. Крижанівський, І.С. Желавская, М.Ю. Мальсагов. Навчання векторного персептрона методами лінійного програмування. // Збірник праць XV Міжнародній науково-технічній конференції "Нейроінформатика-2013". М .: МІФІ. ч.2. CС. 225-234. 2013.

 24. В.М. Крижанівський, М.Ю. Мальсагов. Пошук найближчого сусіда в хеммінговом просторі високої розмірності ієрархічним нейро-класифікатором. // "Праці НИИС РАН". Т.3. №2. сс. 26-31. 2013.

 25. Л.Б. Літинський, М.Ю. Мальсагов. Модель Хопфілда з мультипликативной матрицею зв'язку і порогами. // "Праці НИИС РАН". Т.3. №2. сс. 17-21. 2013.

 26. V. Kryzhanovsky, M. Malsagov, JAC Tomas. Hierarchical classifier: based on neural networks searching tree with iterative traversal and stop criterion . // "Optical Memory and Neural Networks (Information Optics)". Vol.22, №4. pp. 217-223. 2013.

 27. В.М. Крижанівський, М.Ю. Мальсагов. Дерево пошуку на основі персептронов з ітеративним обходом і критерієм зупинки. // Збірник праць XVI Всеросійської науково-технічної конференції "Нейроінформатика-2014". М .: МІФІ. ч.1. CС. 10-20. 2014.

 28. Kryzhanovsky V., Malsagov M., Tomas JAC, Zhelavskaya I. High-Dimensional Binary Pattern Classification by Scalar Neural Network Tree . // "Proc. Of 24th International Conference on Artificial Neural Networks" (ICANN 2014). Springer. Germany. pp. 169-177. 15-19 September 2014.

 29. Vladimir Kryzhanovsky, Magomed Malsagov, Juan Antonio Clares Tomas, Irina Zhelavskaya. On Failure Probability of Search in High-Dimensional Binary Space by Scalar Neural Network Tree. // "Proc. Of 6th International Conference on Neural Computation Theory and Applications". Rome. pp. 300-306. 22-24 October 2014.

 30. В.М. Крижанівський, М.Ю. Мальсагов, І.С. Желавская. Пошук найближчого сусіда в бінарному просторі великої розмірності за допомогою нейромережевого бінарного дерева. // "Вісник Комп'ютерних і Інформаційних Технологій". №10. СC. 23-29. 2014.

 31. Vladimir Kryzhanovsky, Magomed Malsagov, Irina Zhelavskaya. Error Probability of Search in High-Dimensional Binary Space by Scalar Neural Network Tree. // "Proc. Of 8th International Conference on Bio-inspired Information and Communications Technologies". Boston. Massachusetts. USA. pp. 23-27. 1-3 December 2014.

 32. В.М. Крижанівський, М.Ю. Мальсагов, І.С. Желавская. Двошаровий векторний персептрон для вирішення задачі розпізнавання бінарних образів. // "Програмні продукти і системи". №4. сс. 70-77. 2014.

 33. В.М. Крижанівський, М.Ю. Мальсагов, І.С. Желавская. Скалярний нейромережеве дерево в задачі пошуку найближчого сусіда в бінарному просторі високої розмірності. // Збірник праць XVII Всеросійської науково-технічної конференції "Нейроінформатика-2015». М .: МІФІ. ч.3. CС. 11-20. 2015.

 34. Vladimir Kryzhanovsky, Magomed Malsagov. Distorted High-Dimensional Binary Patterns Search by Scalar Neural Network Tree . // "Proc. Of 4th International Conference on Analysis of Images, Social Networks and Texts" (AIST-2015). Yekaterinburg. Russia. pp. 208-217. 9-11 April 2015.

 35. B. Kryzhanovsky and M. Malsagov. The Spectra of Local Minima in Spin-Glass Models. // "Optical Memory and Neural Networks (Information Optics)". Vol.25. № 1. pp. 1-15 (ISSN 1060-992X, Allerton Press, Inc.). DOI: 10.3103 / S1060992X16010057. 2016.

 36. VM Kryzhanovskiy and M. Yu. Malsagov. Increase of the Speed of Operation of Scalar Neural Network Tree when Solving the Nearest Neighbor Search Problem in Binary Space of Large Dimension . // "Optical Memory and Neural Networks (Information Optics)". Vol. 25. № 2 ю pp. 59-71. (ISSN 1060-992X, Allerton Press, Inc.). DOI: 10.3103 / S1060992X1602003X. 2016.