Сышышь ты, выходи сюда,
поговорим !

PSC NIISI RAS

Malsagov Magomed Yusupovich

Malsagov Magomed Yusupovich

Kandydat nauk fizycznych i matematycznych, Senior Researcher, Center for Optical Neural Technologies, NIISI RAS.

Zainteresowania badawcze:
sztuczne sieci neuronowe, problemy optymalizacji, głębokie uczenie maszynowe.

Biografia
Publikacje

Kontakt:
117218, Moskwa, ul. Nakhimovsky Prospect, 36, budynek 1.
E-mail: [email protected]
Telefon: +7 (499) 124-97-44.

Biografia

Malsagov M.Yu. urodzony w 1985 roku. W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Radiowej i Cybernetyki Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Technologii (FRTK MFTI) z dyplomem z fizyki stosowanej i matematyki. W 2011 roku ukończył szkołę podyplomową w NIISI RAS. W 2012 r. Obronił pracę magisterską na temat „Zastosowanie dyskretyzacji do rozwiązywania problemów optymalizacji binarnej z wykorzystaniem sieci neuronowej Hopfielda”. Od 2005 r. Pracuje w Instytucie Technologii Nerwowych Optycznych (później został CST NIISI RAS).

Publikacje

 1. Mv Kryzhanovsky, M.Yu. Malsagov. Rozkład przepływu zadań w systemach wieloprocesorowych z wykorzystaniem sieci neuronowych. // XLIX konferencja naukowa MIPT „Współczesne problemy nauk podstawowych i stosowanych”. Kolekcja artykułów naukowych. M: MIPT. ss. 169-170. 2006

 2. Mv Kryzhanovsky, M.Yu. Malsagov. Zadanie dynamicznej alokacji zasobów w systemach wieloprocesorowych. // „Neuroinformatics-2007”, zbiór prac naukowych. M .: MEPI. ss. 229-234. (RFBR nr 05-07-90049). 2007

 3. Mv Kryzhanovsky, M.Yu. Malsagov. Podejście sieci neuronowej do rozwiązania problemu rozkładu obciążenia w systemie dwuprocesorowym. // „Sztuczna inteligencja”. №3. ss. 547-555. (OITVS RAS, projekt nr 1.8, RFBR nr 01-01-00109). 2007

 4. Mv Kryzhanovsky, M.Yu. Malsagov. Zadanie dystrybucji obciążenia w systemie dwuprocesorowym. // „Biuletyn informatyki i technologii informatycznych”. №3, ss. 41-47. (Grant RFBR №06-01-00109). 2008

 5. MV Kryzhanovsky, MU Malsagov. Wydajna wielozadaniowość w dwurdzeniowym systemie CPU. // „Pamięć optyczna i sieci neuronowe”. Vol 17. No.1. pp. 84-91. (Grant №06-01-00109 RFBR). 2008

 6. MV Kryzhanovsky, MU Malsagov. System dwuprocesorowy // „Międzynarodowa konferencja sztucznych sieci neuronowych” (ICANN - 2008). Praga. LNCS-5164. część II. pp. 150-158. 2008

 7. Mv Kryzhanovsky, M.Yu. Malsagov. Rozwiązywanie problemu rozkładu obciążenia w systemie dwuprocesorowym opartym na sieciach neuronowych. // „Sztuczna inteligencja”. №3. ss. 548-557. 2008

 8. Mv Kryzhanovsky, M.Yu. Malsagov. Zastosowanie procedury obcinania i jej uogólnienie w globalnych minimalnych problemach wyszukiwania. // „Neuroinformatics-2009”. Kolekcja artykułów naukowych. M .: MEPI. Część 2. cc. 61-68. 2009

 9. MV Kryzhanovsky, MU Malsagov. Procedura przycinania w problemach z optymalizacją i uogólnieniem. // „Pamięć optyczna i sieci neuronowe”. Tom 18. Nr 3. pp. 181-187. 2009

 10. Mv Kryzhanovsky, M.Yu. Malsagov. Generalizacja procedury obcinania w problemach optymalizacji w dyskretnej przestrzeni. // „Sztuczna inteligencja”. №3. cc. 496-503. 2009

 11. Mv Kryzhanovsky, M.Yu. Malsagov. Przyspieszenie zmodyfikowanej procedury obcinania. // „Neuroinformatics-2010”. Kolekcja artykułów naukowych. M .: MEPI. Część 2 cc. 45-54. 2010

 12. MV Kryzhanovsky, MU Malsagov. Mała cyfra dla problemów optymalizacji dyskretnej. // „Czwarta międzynarodowa konferencja nt. Sieci neuronowych i sztucznej inteligencji” (ICNNAI-2010). Brześć. Białoruś. pp. 101-106. 2010

 13. Kryzhanovsky MV, Malsagov M.Yu. Neuron Network Metody przydzielania w systemie wieloprocesorowym. // „Pamięć optyczna i sieci neuronowe”. Vol.19. №3. pp. 213–219. 2010

 14. Kryzhanovsky B.V., Kryzhanovsky M.V., Malsagov M.Yu. Dyskretyzacja macierzy w problemie minimalizacji binarnej funkcji kwadratowej. // „Raporty Akademii Nauk”. T.438. №3. ss. 312-317. 2011

 15. Malsagov M.Yu. Zmniejszenie liczby elementów macierzy dla przyspieszenia algorytmu optymalizacji dyskretnej. // „Neurocomputers: rozwój i zastosowanie”. №4. ss. 22-31. 2011

 16. Kryzhanovsky MV, Malsagov M.Yu. Modyfikacja algorytmu optymalizacji binarnej i małej pojemności cyfrowej. // „Pamięć optyczna i sieci neuronowe (optyka informacyjna)”. Vol.20. №3. pp. 194–200. 2011

 17. Kryzhanovsky MV, Malsagov M.Yu. Wykorzystanie liczb o małej pojemności w problemie optymalizacji binarnej. // „Produkty i systemy oprogramowania”. №4. ss. 40-44. 2011

 18. Kryzhanovsky MV, Malsagov M.Yu. Cechy wykorzystania dyskretyzacji w globalnych minimalnych problemach z wyszukiwaniem. // „Sztuczna inteligencja”. №3. ss. 497-505. 2011

 19. Kryzhanovsky MV, Malsagov M.Yu. Dyskretyzacja macierzy w problemie optymalizacji binarnej. // Kolekcja prac XIII Ogólnorosyjskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Neuroinformatics-2011”. M: MEPI. Część 3 cs 152-160. 2011

 20. Leonid Litinskii, Magomed Malsagov. Sieć neuronowa podobna do Hopfielda z regulowanym stanem gruntu. „Proc. Of 22th International Conference of Neurosciences” (CNS-2013). BMC Neuroscience. Paryż. Francja. Vol.14. P257. str. 161. 13-18 lipca 2013 r.

 21. Leonid Litinskii, Magomed Malsagov. Multiplikatywne sieci neuronowe z progami. „Proc. Of 5 International Joint Conference on Computational Intelligence” (IJCCI-2013). Vilamoura. Algarve. Portugalia. A. Rosa i in. (Red.). ISBN: 978-989-8565-77-8. pp. 523-528. 20-22 września 2013 r.

 22. Lb Litinsky, M.Yu. Malsagov. O jednej metodzie budowania sieci neuronowej z dużą pamięcią. // Kolekcja prac XV Ogólnorosyjskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Neuroinformatics-2013”. M: MEPI. Część 1 cs 98-108. 2013

 23. V.M. Kryzhanovsky, I.S. Zhelavskaya, M.Yu. Malsagov. Nauczanie metod perceptronu wektorowego programowania liniowego. // Kolekcja prac XV Ogólnorosyjskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Neuroinformatics-2013”. M: MEPI. Część 2 cs 225-234. 2013

 24. V.M. Kryzhanovsky, M.Yu. Malsagov. Znalezienie najbliższego sąsiada w wysokiej wymiarowej przestrzeni Hamminga z hierarchicznym neuro-klasyfikatorem. // „Postępowanie z NIISI RAS”. V.3. №2. ss. 26-31. 2013

 25. L.B. Litinsky, M.Yu. Malsagov. Model Hopfielda z multiplikatywną macierzą sprzężenia i progami. // „Postępowanie z NIISI RAS”. V.3. №2. ss. 17-21. 2013

 26. V. Kryzhanovsky, M. Malsagov, JAC Tomas. Klasyfikator hierarchiczny: oparty na drzewie wyszukiwania sieci neuronowych z iteracyjnym kryterium przejścia i zatrzymania. // „Pamięć optyczna i sieci neuronowe (optyka informacyjna)”. Vol.22, No. 4. pp. 217-223. 2013

 27. V.M. Kryzhanovsky, M.Yu. Malsagov. Drzewo wyszukiwania oparte na Perceptronie z iteracyjnym kryterium przejścia i zatrzymania. // Kolekcja prac XVI Ogólnorosyjskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Neuroinformatics-2014”. M: MEPI. Część 1 cs 10-20. 2014

 28. Kryzhanovsky V., Malsagov M., Tomas JAC, Zhelavskaya I. Klasyfikacja wielowymiarowego wzoru binarnego przez drzewo skalarnej sieci neuronowej. // „Proc. 24. międzynarodowej konferencji na temat sztucznych sieci neuronowych” (ICANN-2014). Springer. Niemcy. pp. 169-177. 15-19 września 2014 r.

 29. Vladimir Kryzhanovsky, Magomed Malsagov, Juan Antonio Clares Tomas, Irina Zhelavskaya. Drzewo skalarnej sieci neuronowej. // „Proc. 6. międzynarodowej konferencji na temat teorii obliczeń neuronowych i zastosowań”. Rzym. pp. 300-306. 22-24 października 2014 r.

 30. V.M. Kryzhanovsky, M.Yu. Malsagov, I.S. Zheavskaya. Wyszukaj najbliższego sąsiada w przestrzeni binarnej o dużym wymiarze za pomocą drzewa binarnego sieci neuronowej. // „Biuletyn informatyki i technologii informatycznych”. №10. cc 23-29. 2014

 31. Vladimir Kryzhanovsky, Magomed Malsagov, Irina Zhelavskaya. Drzewo skalarnej sieci neuronowej. // „Proc. Ósmej międzynarodowej konferencji nt. Technologii informacyjnych i komunikacyjnych inspirowanych biologicznie”. Boston. Massachusetts. USA. pp. 23-27. 1-3 grudnia 2014 r.

 32. V.M. Kryzhanovsky, M.Yu. Malsagov, I.S. Zheavskaya. Dwuwarstwowy perceptron wektorowy do rozwiązania problemu rozpoznawania obrazów binarnych. // „Produkty i systemy oprogramowania”. №4. ss. 70–77. 2014

 33. V.M. Kryzhanovsky, M.Yu. Malsagov, I.S. Zheavskaya. Skalarne drzewo sieci neuronowej w problemie znalezienia najbliższego sąsiada w przestrzeni binarnej o wysokim wymiarze. // Kolekcja prac XVII Ogólnorosyjskiej konferencji naukowo-technicznej „Neuroinformatics-2015”. M: MEPI. Część 3 cs 11-20. 2015

 34. Vladimir Kryzhanovsky, Magomed Malsagov. Drzewo skalarnej sieci neuronowej Zniekształcone wielowymiarowe wzory binarne. // „Proc. 4. międzynarodowej konferencji na temat analizy sieci i tekstów społecznościowych” (AIST-2015). Jekaterynburg. Rosja. pp. 208-217. 9–11 kwietnia 2015 r.

 35. B. Kryzhanovsky i M. Malsagov. Modele z wirującym szkłem. // „Pamięć optyczna i sieci neuronowe (optyka informacyjna)”. Vol.25 Nr 1. str. 1-15 (ISSN 1060-992X, Allerton Press, Inc.). DOI: 10.3103 / S1060992X16010057. 2016

 36. VM Kryzhanovskiy i M. Yu. Malsagov. Sąsiedztwo rusztowania neuronowego sieci neuronowych // „Pamięć optyczna i sieci neuronowe (optyka informacyjna)”. Vol. 25. Nr 2 pp. 59–71. (ISSN 1060-992X, Allerton Press, Inc.). DOI: 10.3103 / S1060992X1602003X. 2016